Userflows

Шлях користувача — це шлях або послідовність кроків, які виконує користувач під час взаємодії з продуктом, веб-сайтом або програмою для досягнення певної мети або виконання завдання.

Що таке шлях (потік) користувачів?

Шлях користувача – це візуальне представлення або діаграма, яка окреслює шлях користувача через цифровий продукт або інтерфейс для досягнення певної мети. Він ілюструє послідовність екранів, взаємодій і моментів прийняття рішень, з якими користувачі стикаються під час своєї подорожі. Потоки користувача мають важливе значення для розробки взаємодії з користувачем, оскільки вони допомагають дизайнерам зрозуміти процес навігації користувача та визначити потенційні вузькі місця, тупики або області, які потребують вдосконалення. Розміщуючи потоки користувачів, дизайнери можуть створювати більш інтуїтивно зрозумілі та спрощені умови, які ефективно спрямовують користувачів до поставлених цілей.

Як можна створити та візуалізувати потоки користувачів у процесі проектування?

Потоки користувачів можна створювати та візуалізувати за допомогою різних інструментів і методів. Серед поширених методів:

Створення ескізів: дизайнери можуть використовувати ручку та папір, щоб накреслити потік, дозволяючи швидкі ітерації та мозковий штурм ідей.
Каркаси (вайрфрейми): Каркаси низької точності часто використовуються для представлення потоку користувачів, забезпечуючи більш структуровану та детальну візуалізацію шляхів навігації.
Діаграми блок-схем: діаграми блок-схем використовують символи та стрілки для представлення різних екранів і взаємодій у процесі користувача, що полегшує спілкування та надання доступу до потоку зацікавленим сторонам.

Чим потоки користувачів відрізняються від шляхів користувачів або їх персон?

Потоки користувачів, шляхи користувачів і персони користувачів — це різні поняття, які використовуються в дизайні взаємодії з користувачем. Потоки користувачів зосереджені на конкретних шляхах і взаємодіях, якими користувачі користуються для досягнення конкретної мети в межах продукту чи інтерфейсу. З іншого боку, шляхи користувача – це ширші представлення всього досвіду користувача, від початкового знайомства з продуктом до подальших дій після взаємодії. Шляхи користувачів охоплюють різні точки дотику та взаємодії на різних каналах і платформах. Персонажі користувачів — це вигадані персонажі, які представляють різні групи користувачів і їхні характеристики, потреби та поведінку. Вони використовуються для розуміння цільової аудиторії та співпереживання їй протягом усього процесу проектування.


Шляхи користувачів / Потоки користувачів / Шлях / Потік / Флоу – варіації перекладів, що можуть зустрічатись.

Шляхи користувачів (Userflows), надалі – пропоную використовувати цей варіант перекладу або оригінал.

Шляхи користувачів мають важливе значення для створення якісного UX-дизайну.

Що можна зробити за їх допомоги?

  • Спрямувати шлях користувача
  • Визначити, з якими проблемами користувачі можуть зіткнутися, та як їх виправити
  • Створити шлях користувачів для перевірки власних чи існуючих дизайн рішень

Шляхи користувачів поділяються на 3 види

  1. Task flow – Потік завдань
  2. Flow chart – Блок схема
  3. Wire-flow – Каркасна блок-схема (wireframe + flow chart)

+ Screen flow – Високо-деталізована блок-схема (аналогічно до wireflow)


Коли актуально створювати User Flow?

На усіх етапах життя проекту, від початку до завершення та навіть після. В залежності від поточного етапу рекомендації:
1. Початок роботи: шляхи користувачів: сторінок чи екранів, для сайтів та мобільних додатків (перед тим, як будувати блок схему – досліджуємо користувача та конкурентів)

2. Після завершення дизайну: моделювання, аналіз, оптимізація; тестування та оновлення – шляхів користувачів; (підтримка реалізованих рішень, постійний розвиток та покращення існуючих функціональних шляхів користувачів)

3. Після виходу продукту на ринок: аналіз та оптимізація, збір додаткових даних та взаємодії для шляхів користувачів за допомогою опитувань та інструментів аналітики

Legends – легенди.

У простій блок схемі (flow-chart) зазвичай достатньо буде наступних типів елементів

  • Сторінка (назва)
  • Взаємодія (що користувач робить)
  • Прийняте рішення (є декілька способів, для 1 цілі)
  • Початок/кінець + варіанти вибору

Потік завдань (Task Flow)

однопланова блок-схема для однієї конкретної місії. Він не показуватиме інші гілки та шляхи. 


Блок схема (Flow Chart)

Блок-схема містить кілька потоків завдань. Користувачі вживатимуть різних заходів для різних умов.


Високодеталізована каркасна блок-схема (screen flow)

+ Screen flow – Високо-деталізована блок-схема, аналогічно до Wire-flow


Низькодеталізована каркасна блок-схема (wire flow)

Складається з вайрфреймів (низької деталізації) та блок схем.